PIERWSZY W POLSCE LEK
Z NAJWYŻSZĄ DAWKĄ BIOTYNY[1]
Biotynox® Forte
Aż 10 mg biotyny
30 tabletek
Biotyna + Baicapil
Co to jest lek
Biotynox® i Biotynox® Forte[2]
Lek należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.
W jakim celu stosuje się lek Biotynox® i Biotynox® Forte[2]
Stosuje się go we wspomagającym leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak:
Wypadanie włosów
Zaburzenia wzrostu włosów
Stany zapalne skóry
Pochwal się swoimi włosami!
Biotynox i Biotynox Forte
Lek Biotynox®, Biotynox® Forte, wpływa na poprawę stanu[2]:
icon

Włosów

icon

Paznokci

icon

Skóry

icon POBIERZ CHPL icon POBIERZ ULOTKĘ
Dlaczego Biotynox®, Biotynox® Forte?
Dlaczego Biotynox?
Pierwszy taki lek w Polsce z największą dawką biotyny - 10 mg[1]
Dlaczego Biotynox Forte?
Terapia szyta na miarę potrzeb
Terapia Zasadnicza: wspomagające leczenie Biotynox®, Biotynox® Forte[2]
Dobierz dawkę w zależności od potrzeb
 5 mg Biotynox
10 mg Biotynox Forte
Zobacz również szampon i odżywkę Biotynox®
Biotynox Bioxynium Complex
Zapoznaj się z kluczowymi informacjami leku Biotynox® Forte

Leczenie niedoboru biotyny z takimi objawami jak: wypadanie włosów, zaburzenia wzrostu włosów i paznokci, stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza, po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Substancją czynną leku jest biotyna.

Biotynox, 5 mg:
Jedna tabletka zawiera 5 mg biotyny (Biotinum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 30 mg.

Biotynox Forte, 10 mg:
Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny (Biotinum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 60 mg.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dorośli
Zwykle zalecana dawka to 5 mg do 10 mg biotyny na dobę.

W sytuacji gdy o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz, może on zalecić inny schemat przyjmowania, w zależności od zapotrzebowania i stanu klinicznego pacjenta.

Dzieci i młodzież
U dzieci i młodzieży produkt leczniczy można stosować wyłącznie po zaleceniu przez lekarza.
Lekarz ustali optymalne dawkowanie i czas stosowania.

Sposób podawania
Podanie doustne. Przyjmować przed jedzeniem popijając szklanką wody.

Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Obserwuje się ustępowanie objawów po około 4 tygodniach stosowania.

[1]10 mg to najwyższa dostępna w Polsce dawka biotyny wśród leków bez recepty wg. danych IQVIA Pharmascope 05/2020.
[2]CHPL Biotynox, Biotynox Forte 15.06.2020.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

Biotynox Forte 10mg biotyny, 30 tabletek - lek bez recepty na włosy, skórę i paznokcie

1. Co to jest Biotynox Forte i w jakim celu się go stosuje?

Lek należy do grupy preparatów witaminowych. Wchodząca w jego skład biotyna jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, zaliczaną do grupy witamin B.

Lek Biotynox Forte stosuje się we wspomagającym leczeniu niedoboru biotyny z takimi objawami jak:

  • wypadanie włosów,
  • zaburzenia wzrostu włosów i paznokci,
  • stany zapalne skóry zlokalizowane wokół oczu, nosa, ust, uszu i krocza,
  • po wykluczeniu przez lekarza innych przyczyn.

Jak dział biotyna? Biotyna wspomaga procesy powstawania keratyny i różnicowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan. Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biotynox Forte

Kiedy nie stosować leku Biotynox Forte:
Jeśli pacjent ma uczulenie na biotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Biotynox Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież
Ze względu na ograniczone doświadczenie nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. U młodzieży w wieku 12-18 lat lek można stosować pod nadzorem lekarza.

Biotynox Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon) powodują zmniejszenie stężenia biotyny we krwi. Kwas walproinowy obniża aktywność enzymów metabolizujących biotynę. Kwas pantotenowy w wysokich dawkach oraz kwas liponowy zmniejszają skuteczność biotyny, nie należy stosować tych leków jednocześnie z biotyną. Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi. Hormony steroidowe mogą przyspieszać proces rozpadu biotyny w tkankach. Antybiotyki mogą zmniejszać zawartość lub działanie biotyny poprzez zaburzanie funkcji mikroflory jelitowej. Awidyna, występująca w surowym białku jaja kurzego, ma zdolność łączenia się z biotyną, inaktywując ją i uniemożliwiając jej wchłanianie. W przypadku niedoboru biotyny lub stosowania jej preparatów nie należy spożywać surowego białka jaja kurzego. W procesie gotowania awidyna jest inaktywowana. Palenie papierosów przyspiesza przetwarzanie biotyny u kobiet, co może powodować jej niedobór i zmniejszoną skuteczność leczenia.

Wpływ na badania laboratoryjne

Wykazano, że biotyna w dawkach powyżej 10 mg/dobę może zaburzać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (oznaczanie niektórych hormonów, zwłaszcza hormonów tarczycy). W związku z powyższym należy odstawić biotynę na kilka dni przed wykonaniem planowanych badań laboratoryjnych oraz poinformować lekarza o przyjmowaniu biotyny.

Biotynox Forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas przyjmowania leku nie należy jednocześnie spożywać surowego białka jaja kurzego, ponieważ może to spowodować zahamowanie wchłaniania biotyny. Alkohol powoduje zmniejszenie stężenia biotyny we krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Ilość biotyny zawarta w leku Biotynox Forte znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować w tym okresie.

Karmienie piersią

Ilość biotyny zawarta w leku Biotynox Forte znacznie przekracza zalecane dzienne spożycie dla kobiet karmiących piersią. Biotyna przenika do mleka ludzkiego, jednak nie stwierdzono, aby spożywanie biotyny z mlekiem wpływało na niemowlę. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Właściwości biotyny oraz rodzaj stwierdzanych działań niepożądanych wskazują, że lek nie wpływa niekorzystnie na wykonywanie tych czynności.

Biotynox Forte zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Biotynox Forte - dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie: Zalecana dawka początkowa 5 mg na dobę lub w przypadku nasilonych objawów 10 mg na dobę przez 4 tygodnie, następnie dawkę można zmniejszyć do 5 mg na dobę. Jak stosować Biotynox 10mg? Podanie doustne. Przyjmować przed jedzeniem popijając szklanką wody. Jak długo stosować Biotynox Forte? Czas trwania leczenia zależy od charakteru i przebiegu choroby. Ustępowanie objawów obserwuje się po około 4 tygodniach stosowania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Ze względu na ograniczone doświadczenie lek nie jest stosowany u dzieci poniżej 12 lat. U dzieci powyżej 12 lat stosowanie możliwe pod nadzorem lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotynox Forte Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania biotyny u ludzi.

Pominięcie zastosowania leku Biotynox Forte Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Biotynox Forte W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000):

  • pokrzywka, reakcje alergiczne

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • ból głowy
  • wysypka

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Biotynox Forte
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje - skład tabletek Biotynox Forte 10mg

Co zawiera lek Biotynox Forte
- Substancją czynną leku jest biotyna. Biotynox Forte
Jedna tabletka zawiera 10 mg biotyny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Biotynox Forte i co zawiera opakowanie

Biotynox Forte, 10 mg:
Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z kreską dzielącą po jednej stronie, o średnicy 9,1 mm ± 0,3 mm.
Kreska dzieląca na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.
Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium lub OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, umieszczone wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.